Εγχειρίδια χρήσης

Τα εγχειρίδια χρήσης του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών περιγράφουν τη διαδικασία εγγραφής-δημιουργίας λογαριασμού χρήστη στο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και τις λειτουργικότητες που το ΕΜΑ παρέχει στους εθελοντές αιμοδότες και στους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών.

Εθελοντής Αιμοδότης

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών

Αν είστε χρήστης υπηρεσίας αιμοδοσίας μεταβείτε εδώ.