Εγγραφή

Παρακαλούμε επιλέξτε κατηγορία χρήστη για να δημιουργήστε λογαριασμό:

Ένας αιμοδότης που έχει προσφέρει εθελοντικά αίμα ή αιμοπετάλια εγγράφεται κάνοντας χρήση του κωδικού εγγραφής που αποστέλλεται από το πληροφοριακό σύστημα μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης της αιμοδότησης και των σχετικών με αυτήν αποτελεσμάτων μοριακού και ορολογικού ελέγχου από την αντίστοιχη υπηρεσία αιμοδοσίας.

Ένας εκπρόσωπος του συλλόγου αναλαμβάνει τον ρόλο του διαχειριστή και εγγράφεται συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στη σχετική φόρμα εγγραφής. Η επιβεβαίωση των στοιχείων πραγματοποιείται από το γραφείο αρωγής χρηστών του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.